Spišiaci prišli o tri body, zápas v Humennom prehrali kontumačne

Zápas piateho kola St. Nicolaus 1. Hokejovej ligy medzi MHK Humenné a HK Spišská Nová Ves skončil jednoznačne v prospech domácich výsledkom 4:0, no riadiaci orgán súťaže na základe kontrolných výstupov z informačného systému SZĽH zistil , že v stretnutí nastúpil za Spišiakov hráč, ktorý nemal platné ostaršenie a v sezóne 2018/2019 je evidovaný ako junior. Preto riadiaci orgán pristúpil podľa Súťažného poriadku SZĽH ku kontumácii zápasu výsledkom 5:0 a priznaním troch bodov v prospech MHK Humenné, ktoré tak Humenčanom ostali v platnosti a ich sa táto kontumácia akoby nedotkla. Zároveň kvôli kontumácii stretnutia boli Spišskej Novej Vsi odrátané tri body z tabuľky.

 

ZOK 1. HL, prostredníctvom SpR ZOK 1. HL riadiaci orgán súťaže ST. NICOLAUS 1. HL (1. ligy seniorov) 2018 - 2019 na základe kontrolných výstupov z informačného systému SZĽH (IS SZĽH) zistil, že v zápase ST. NICOLAUS 1. HL č. 528 MHK Humenné – HK Spišská Nová Ves hranom dňa 26.9.2018 v Humennom, ktoré sa skončilo výsledkom 4:0, došlo podľa výstupov z IS SZĽH - predzápasového Zápisu o stretnutí – ZOSTAVY k porušeniu poriadkov a smerníc SZĽH citov.: „ 2428316 - Ján SARVAŠ Hráč nespĺňa požiadavku na vekovú kategóriu súťaže.“. Podľa vyžiadaných podkladov z Matriky / IS SZĽH je menovaný hráč v sezóne 2018/2019 evidovaný v kategórii junior. Klub HK Spišská Nová Ves nezabezpečil pre jeho štart v zápase č. 528 dňa 26.9.2018 evidenciu platného ostaršenia v IS SZĽH. SpR ZOK, ako riadiaci orgán ST. NICOLAUS 1. HL 2018 - 2019 na základe týchto skutočností vydáva v tejto veci toto rozhodnutie:

Rozhodnutie ZOK č. 1-2018/19

  • Riadiaci orgán súťaže ST. NICOLAUS 1. HL (1. ligy seniorov) pri posudzovaní vychádzalo z podkladov – zápisu o stretnutí č. 528, predzápasového zápisu - zostavy, záznamov matriky SZĽH a zaslaného stanoviska klubu HK Spišská Nová Ves. SpR ZOK na základe uvedených podkladov konštatuje, že hráč vekovej kategórie junior Ján SARVAŠ (ČL 24283) odohral stretnutie č. 528 MHK Humenné – HK Spišská Nová Ves dňa 26.9.2018 bez platného ostaršenia, čím boli porušené poriadky a smernice SZĽH.
     
  • Družstvo seniorov klubu HK Spišská Nová Ves sa previnilo voči SP SZĽH podľa čl. 7.6.1.4 SP SZĽH z dôvodu čl. 7.1.2.6 SP SZĽH. Preto riadiaci orgán súťaže ST. NICOLAUS 1. HL (1. ligy seniorov) vyhlasuje v zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH športovo-technicky kontumačný výsledok zápasu ST. NICOLAUS 1. HL č. 528 MHK Humenné – HK Spišská Nová Ves zo dňa 19.9.2018 5:0 s priznaním 3 bodov v prospech družstva MHK Humenné a súčasne odpočítaním 3 bodov družstvu seniorov HK Spišská Nová Ves.

 

Pre úplnosť uvádzame znenie Súťažného poriadku SZĽH

6.13 Výsledok zápasu a kontumácia zápasu

  • 6.13.1 Pri vyhlásení kontumačného výsledku sa družstvu, ktoré sa neprevinilo priznáva taký počet bodov, aký mu prináleží za víťazstvo v príslušnej súťaži a aktívne skóre 5:0. Družstvu, ktoré sa previnilo, sa nepriznáva žiaden bod, obdrží pasívne skóre 0:5 a súčasne sa mu odpočítava taký počet bodov aký prináleží za víťazstvo v riadnom hracom čase v príslušnej súťaži.

Odporúčame